MENU

E-SUMBONG MO. SUMBONG MO, AKSYON KO!

TIGNAN: Paghingi ng tulong. Pagtugon sa sumbong, reklamo at serbisyo publiko, MAS PINADALI sa E-SUMBONG. Ang proyekto ng PNP sa pangunguna ni PNP Chief, PGEN GUILLERMO LORENZO T ELEAZAR na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng publiko mula sa isang PULIS NG PILIPINO.
 

         The Complaints and Referral Monitoring Information System (CRMIS) is a web-based Information System that provides a centralized repository database that shall capture different complaints forwarded by the public using different platforms and as well as complaints referred from the different government agencies. Relative appropriate action is subsequently monitored through the system.

#E-Sumbong

back